Andresen & Far AS`s virksomhet skal foregå uten skadevirkninger på mennesker, materiell og det ytre miljø. Helse Miljø og Sikkerhet skal ha samme prioritet som andre forretningsmål, og skal være ett element i all planlegging og gjennomføring ved alle våre oppdrag.

Runar A Tranum

Runar A Tranum

Daglig Leder / Malermester

Runar er vår malermester og vår daglig leder. Runar har vært med i Andresen & Far siden oppstart i 1993.

Edgar Olsen

Edgar Olsen

Tømrermester

Edgar er vår tømrermester. Han har vært med i Andresen & Far AS siden 2010.

Bernt Wathne

Bernt Wathne

Prosjektleder

Bernt er vår alt mulig mann og prosjektleder. Han har vært med i Andresen & Far AS siden 2011

Nina Tranum

Nina Tranum

Admin- og Økonomileder

Nina er administrasjon- og økonomisk leder. Hun har vært med i Andresen & Far AS siden oktober 2012

Carina Bergh-Telle

Carina Bergh-Telle

Regnskapsmedarbeider

Carina er vår regnskaps medarbeider. Hun har vært med Andresen & Far AS siden 2010.