Andresen & Far AS`s virksomhet skal foregå uten skadevirkninger på mennesker, materiell og det ytre miljø. Helse Miljø og Sikkerhet skal ha samme prioritet som andre forretningsmål, og skal være ett element i all planlegging og gjennomføring ved alle våre oppdrag.

Runar A Tranum

Runar A Tranum

Daglig Leder / Malermester
Edgar Olsen

Edgar Olsen

Tømrermester
Bernt Wathne

Bernt Wathne

Prosjektleder
Nina Tranum

Nina Tranum

Admin- og Økonomileder
Carina Bergh-Telle

Carina Bergh-Telle

Regnskapsmedarbeider